กลับสู่หน้าหลัก รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค ข้อมูล ณ วันที่ 27-06-2022

แจ้งเพื่อทราบ


โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

ทุกวัน พุธ เวลา 8.00 น. – 12.00 น.
ระบบจะทำการลบข้อมูลการโอนเงินภายใน 10 วัน หลังจากเงินเข้าบัญชี

ลำดับที่ บริษัท /ร้านค้า/บุคลากร INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค วันที่จ่าย สถานที่รับเช็ค ประเภทการจ่าย
1
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M6503-0689
1,450,000.00
10066077
25-05-2022
เช็ค
2
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
330327401193
1,580,000.00
25-05-2022
เช็ค
3
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336111762B
4,250,000.00
10066082
31-05-2022
รพศ.มฟล.
เช็ค
4
บริษัท ออดิเมด จำกัด
30757
1,360,000.00
10066084
31-05-2022
เช็ค
5
บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2010125488
1,940,000.00
10066097
08-06-2022
รพศ.มฟล.
เช็ค
6
หจก.เชียงรายเซอร์วิส (2019)
13/0640
29,970.00
10066100
15-06-2022
รพศ.มฟล.
เช็ค
7
หจก.เชียงรายเซอร์วิส (2019)
13/0641
29,600.00
10066100
15-06-2022
รพศ.มฟล.
เช็ค
8
บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2010125489
1,500,000.00
10066103
15-06-2022
เช็ค
9
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
65015518
12,358.50
21-06-2022
เงินโอน
10
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายได้แพทย์บูรณาการ เมย.2565
34,890.00
21-06-2022
เงินโอน
11
บจก.ยอดเหนือปิโตรเลียม
B365003289
461,860.00
21-06-2022
เงินโอน
12
บจก.ทรานส์เมดิด
IN220351
45,600.00
21-06-2022
เงินโอน
13
หจก.ศิริวัฒน์ 1445
1/27
6,980.00
21-06-2022
เงินโอน
14
บริษัท กรีน โซลูชั่นส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
IV6505-001
315,000.00
21-06-2022
เงินโอน
15
บริษัท กรีน โซลูชั่นส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
IV6505-002
49,755.00
21-06-2022
เงินโอน
16
บจก.เคเอส เมดิคอล
IN2203208
46,224.00
21-06-2022
เงินโอน
17
หจก.ดี เอช ซี เทรดดิ้ง
DHC6501126
71,978.00
21-06-2022
เงินโอน
18
หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต
651416
17,460.00
21-06-2022
เงินโอน
19
บจก.สยามแม็คโคร
023121191998
18,610.25
21-06-2022
เงินโอน
20
บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
25921
825,000.00
21-06-2022
เงินโอน
21
บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1416
3,815,000.00
10066106
22-06-2022
เช็ค
22
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด
T6505/20004
4,200.00
21-06-2022
เงินโอน
23
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด
T6505/10026
2,500.00
21-06-2022
เงินโอน
24
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด
T6504/12543
1,146.00
21-06-2022
เงินโอน
25
บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด
SI22-08880
1,955.00
21-06-2022
เงินโอน
26
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/2209424
9,750.00
21-06-2022
เงินโอน
27
บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด
2565/0472
33,000.00
21-06-2022
เงินโอน
28
หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ
IV6504007
567,388.41
21-06-2022
เงินโอน
29
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV22-20231
6,047.64
21-06-2022
เงินโอน
30
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU2050090
2,750.00
21-06-2022
เงินโอน
31
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
SIN2205-00135
5,000.00
21-06-2022
เงินโอน
32
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
P-IV-202040744
49,755.00
21-06-2022
เงินโอน
33
บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
65014120
23,968.00
21-06-2022
เงินโอน
34
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
65353039
1,560.00
21-06-2022
เงินโอน
35
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
P-IV-2022040746
21,327.24
21-06-2022
เงินโอน
36
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
V1V122041479
2,250.00
21-06-2022
เงินโอน
37
หจก.เชียงราย ไฟร์ แอนด์ เรซคิว 2017
3/2565/002
3,240.00
21-06-2022
เงินโอน
38
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336016415
102,720.00
21-06-2022
เงินโอน
39
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336194939A
74,900.00
21-06-2022
เงินโอน
40
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336379262
11,074.50
21-06-2022
เงินโอน
41
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336387118
24,845.40
21-06-2022
เงินโอน
42
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336383646
66,515.48
21-06-2022
เงินโอน
43
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336392645
1,819.00
21-06-2022
เงินโอน
44
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448443557
15,258.20
21-06-2022
เงินโอน
45
บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด
5336374801
468,488.80
21-06-2022
เงินโอน
46
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169540325
31,832.50
21-06-2022
เงินโอน
47
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169540479
32,100.00
21-06-2022
เงินโอน
48
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169534274
65,655.20
21-06-2022
เงินโอน
49
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169536161
10,320.00
21-06-2022
เงินโอน
50
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169508951
26,429.00
21-06-2022
เงินโอน
51
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169575636
6,248.80
21-06-2022
เงินโอน
52
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169511256
6,708.90
21-06-2022
เงินโอน
53
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169495532
4,387.00
21-06-2022
เงินโอน
54
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169515179
71,993.88
21-06-2022
เงินโอน
55
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169522411
108,112.80
21-06-2022
เงินโอน
56
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169533400,1169506220
15,183.30
21-06-2022
เงินโอน
57
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
65016436
12,840.00
21-06-2022
เงินโอน
58
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ID Code 438/2565
800.00
21-06-2022
เงินโอน
59
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020056711, 56713
16,702.50
21-06-2022
เงินโอน
60
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020056976,3020056709,3020056710
75,022.68
21-06-2022
เงินโอน
61
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
006611/050465
1,200.00
21-06-2022
เงินโอน
62
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
651158/00001, 651176/00091
185,720.00
21-06-2022
เงินโอน
63
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1/3/019/2565
105,248.00
21-06-2022
เงินโอน
64
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1/4/019/2565
72,820.00
21-06-2022
เงินโอน
65
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16/0751, 0757, 0762, 0770, 0780
3,210.00
21-06-2022
เงินโอน
66
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7732/325
600.00
21-06-2022
เงินโอน
67
คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
7714/961
4,155.00
21-06-2022
เงินโอน
68
คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
7714/1017
875.00
21-06-2022
เงินโอน
69
บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จำกัด
IV6504092
81,622.00
21-06-2022
เงินโอน
70
บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด
1169549492
56,496.00
21-06-2022
เงินโอน
71
บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด
1169564547
48,150.00
21-06-2022
เงินโอน
72
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169576955
47,187.00
21-06-2022
เงินโอน
73
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169568269
36,574.74
21-06-2022
เงินโอน
74
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336392309
25,043.35
21-06-2022
เงินโอน
75
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336393653
98,226.00
21-06-2022
เงินโอน
76
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448443611
18,457.50
21-06-2022
เงินโอน
77
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448443532
18,836.28
21-06-2022
เงินโอน
78
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448443669
4,001.80
21-06-2022
เงินโอน
79
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
54484444338
17,359.68
21-06-2022
เงินโอน
80
บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จำกัด
IV6504-0166
66,000.00
21-06-2022
เงินโอน
81
ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
IV650500524
19,200.00
21-06-2022
เงินโอน
82
บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6505/10588
3,150.00
21-06-2022
เงินโอน
83
บางกอกดัก จำกัด
SI22-29383
6,080.00
21-06-2022
เงินโอน
84
บริษัท มาสุ จำกัด
213363
2,400.00
21-06-2022
เงินโอน
85
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
106220500140
18,200.00
21-06-2022
เงินโอน
86
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
106220500078
22,500.00
21-06-2022
เงินโอน
87
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
106220500087
29,050.00
21-06-2022
เงินโอน
88
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
111128781
34,300.00
21-06-2022
เงินโอน
89
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1220503912
4,451.20
21-06-2022
เงินโอน
90
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1220504118
2,247.00
21-06-2022
เงินโอน
91
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310527401032
4,960.00
21-06-2022
เงินโอน
92
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด
220500267
2,575.00
21-06-2022
เงินโอน
93
บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปปอร์ เรชั่น จำกัด
IV6505-0918
3,600.00
21-06-2022
เงินโอน
94
มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
INV016505-0006
8,000.00
21-06-2022
เงินโอน
95
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชร.จ.65/28-000729
24,712.72
21-06-2022
เงินโอน
96
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
6050075486
5,500.00
21-06-2022
เงินโอน
97
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
6050094582
5,000.00
21-06-2022
เงินโอน
98
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
8220522340
9,174.00
21-06-2022
เงินโอน
99
บริษัท โซโคเมด ยูพีเอส จำกัด
322014253
74,900.00
21-06-2022
เงินโอน
100
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
100334752
2,280.00
21-06-2022
เงินโอน
101
บริษ้ท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C65040227
4,708.00
21-06-2022
เงินโอน
102
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C65040298
1,476.60
21-06-2022
เงินโอน
103
บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จำกัด
IVC-22050255
7,794.00
21-06-2022
เงินโอน
104
บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด
IV65-00783
6,822.00
21-06-2022
เงินโอน
105
บริษัท ทรานส์เมดิค ประเทศไทย จำกัด
IN220418
37,000.00
21-06-2022
เงินโอน
106
บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด
MB22/0943
1,284.00
21-06-2022
เงินโอน
107
บริษัท ไทย จีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ICR2022040015
20,000.00
21-06-2022
เงินโอน
108
หจก.เอ็ม แอนด์ เอ็ม เมดิคอล
IV65-004
150,000.00
21-06-2022
เงินโอน
109
บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ จำกัด
26698
900,000.00
21-06-2022
เงินโอน
110
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
ฺB26505041
10,476.00
21-06-2022
เงินโอน
111
บริษัท สมาร์ท ไซแอนซ์ จำกัด
S-INV220222019
5,831.50
21-06-2022
เงินโอน
112
บริษัท ท๊อป เมดิคอล จำกัด
IV6505005
19,800.00
21-06-2022
เงินโอน
113
หสม.ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์
06/026
15,400.00
21-06-2022
เงินโอน
114
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336392293
20,736.60
21-06-2022
เงินโอน
115
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336423699
75,970.00
21-06-2022
เงินโอน
116
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336436715
8,046.40
21-06-2022
เงินโอน
117
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336433367
468,488.80
21-06-2022
เงินโอน
118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336392170
47,080.00
21-06-2022
เงินโอน
119
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336433798
34,443.30
21-06-2022
เงินโอน
120
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336432921
1,440.00
21-06-2022
เงินโอน
121
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336422638
31,030.00
21-06-2022
เงินโอน
122
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336424282
2,140.00
21-06-2022
เงินโอน
123
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336466489
238,824.00
21-06-2022
เงินโอน
124
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5336279503
48,150.00
21-06-2022
เงินโอน
125
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5336345915
5,564.00
21-06-2022
เงินโอน
126
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336159396
66,468.40
21-06-2022
เงินโอน
127
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336256930
96,300.00
21-06-2022
เงินโอน
128
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336201781
2,110.04
21-06-2022
เงินโอน
129
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169579999
18,695.25
21-06-2022
เงินโอน
130
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169576564
59,534.80
21-06-2022
เงินโอน
131
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169568856
6,420.00
21-06-2022
เงินโอน
132
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169598412
2,782.00
21-06-2022
เงินโอน
133
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169603318
22,726.80
21-06-2022
เงินโอน
134
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169572196
102,720.00
21-06-2022
เงินโอน
135
บริษัท เค เอส ซายน์ กรุ๊ป จำกัด
IV6505047
65,584.50
21-06-2022
เงินโอน
136
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169417824
63,558.00
21-06-2022
เงินโอน
137
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169438713
30,816.00
21-06-2022
เงินโอน
138
บจก.พานิช 1988
AN6500978
11,776.00
21-06-2022
เงินโอน
139
หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ
IV6505013
523,712.73
21-06-2022
เงินโอน
140
หจก.เวชสิน
IV6500392
2,570.00
21-06-2022
เงินโอน
141
หจก.เวชสิน
IV6500310,IV6500344
4,900.00
21-06-2022
เงินโอน
142
หจก.เวชสิน
IV6500310,IV6500344
4,900.00
21-06-2022
เงินโอน
143
หจก.เวชสิน
IV6500355
4,460.00
21-06-2022
เงินโอน
144
บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
975663359
20,330.00
21-06-2022
เงินโอน
145
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
22IN08052351
17,480.00
21-06-2022
เงินโอน
146
บรฺษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU2050946
7,820.00
21-06-2022
เงินโอน
147
บจก.แอสเซ้นท์ เมดิคอล
IV6500727
6,480.00
21-06-2022
เงินโอน
148
บจก.เมดิก้า
INV2204093
21,600.00
21-06-2022
เงินโอน
149
นายพีรพนธ์ เพิ่มศิริวาณิชย์ (ร้านเอ็นเอสพีซัพพลาย)
7/341, 7/346
83,500.00
21-06-2022
เงินโอน
150
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336411668
1,760,000.00
10066111
29-06-2022
รพศ.มฟล.
เช็ค
151
บริษัท ดีดี คลีนิก จำกัด
22/042
2,900,000.00
10066112
29-06-2022
รพศ.มฟล.
เช็ค
152
องค์การเภสัชกรรม (สาขาภาคเหนือ)
3020056893
11,872.10
28-06-2022
เงินโอน
153
องค์การเภสัชกรรม (สาขาภาคเหนือ)
3020057060
400.00
28-06-2022
เงินโอน
154
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020057059
6,000.00
28-06-2022
เงินโอน
155
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020057228,3020057058
45,976.40
28-06-2022
เงินโอน
156
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169613778
41,601.60
28-06-2022
เงินโอน
157
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169613778
41,601.60
28-06-2022
เงินโอน
158
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169613778
41,601.60
28-06-2022
เงินโอน
159
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169613778
41,601.60
28-06-2022
เงินโอน
160
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
651054360
7,100.00
28-06-2022
เงินโอน
161
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6519473
3,000.00
28-06-2022
เงินโอน
162
บริษัท กิบไทย จำกัด
SX6505001004
498,000.00
28-06-2022
เงินโอน
163
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M6504-0710
11,000.00
28-06-2022
เงินโอน
164
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
111132633
8,179.08
28-06-2022
เงินโอน
165
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
111132633
8,179.08
28-06-2022
เงินโอน
166
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
111132633
8,179.08
28-06-2022
เงินโอน
167
บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์
R66500101
41,500.00
28-06-2022
เงินโอน
168
บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์
R66500087
15,973.54
28-06-2022
เงินโอน
169
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310327401353
68,000.00
28-06-2022
เงินโอน
170
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310327402102
4,080.00
28-06-2022
เงินโอน
171
บริษัท เอ ที พี อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด
A65/323
32,000.00
28-06-2022
เงินโอน
172
บริษัท ทีแอนด์พี โปรเทค จำกัด
INV65-0226
1,750.00
28-06-2022
เงินโอน
173
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336395207
94,569.56
28-06-2022
เงินโอน
174
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336416310
55,383.20
28-06-2022
เงินโอน
175
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336475089
5,200.20
28-06-2022
เงินโอน
176
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336475726
34,323.46
28-06-2022
เงินโอน
177
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336466873
4,280.00
28-06-2022
เงินโอน
178
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336480259
28,761.60
28-06-2022
เงินโอน
179
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336486169
9,886.80
28-06-2022
เงินโอน
180
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336466206
32,578.29
28-06-2022
เงินโอน
181
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336476549
12,332.82
28-06-2022
เงินโอน
182
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448452327
53,072.00
28-06-2022
เงินโอน
183
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448451933
47,936.00
28-06-2022
เงินโอน
184
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448452068
8,988.00
28-06-2022
เงินโอน
185
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายได้ของคลินิกแพทย์บูรณาการ ประจำเดือน พค.2565
42,803.00
28-06-2022
เงินโอน
186
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการน้ำดื่มลานดาว)
น้ำดื่มลานดาว น้ำดื่มลานดาว
2,380.00
28-06-2022
เงินโอน
187
บจก. เจเอสวิชั่น
100332234
3,509.60
28-06-2022
เงินโอน
188
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
6502887
6,953.00
28-06-2022
เงินโอน
189
บจก.เมดิทอป
1455370
90,000.00
28-06-2022
เงินโอน
190
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
30565/0022
8,400.00
28-06-2022
เงินโอน
191
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
30565/0023
5,880.00
28-06-2022
เงินโอน
192
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
30565/0027
53,120.00
28-06-2022
เงินโอน
193
บจก.ไพรม์ เมดิคอล
IV6502-1321
18,300.00
28-06-2022
เงินโอน
194
บจก.นำวิวัฒน์การช่าง(1992)
SC65040306
79,000.00
28-06-2022
เงินโอน
195
บจก.เอสเอ็มเจอินเตอร์โพรดักส์
06589.1
14,733.90
28-06-2022
เงินโอน
196
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
B26505114
25,996.00
28-06-2022
เงินโอน
197
บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโนสติก เซ็นเตอร์ จำกัด
22-131-2007
87,055.00
28-06-2022
เงินโอน
198
บจก.สยาม-เคมีเทค
SCT6504042
35,310.00
28-06-2022
เงินโอน
199
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020057293
23,583.25
28-06-2022
เงินโอน
200
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020057388,3020056708
32,886.00
28-06-2022
เงินโอน
201
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020057252
27,118.00
28-06-2022
เงินโอน
202
7714/1068
11,200.00
28-06-2022
เงินโอน
203
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16/0775,78,79,84,86
57,000.00
28-06-2022
เงินโอน
204
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วนาศรม)
65-580,586,594,621
135,000.00
28-06-2022
เงินโอน
205
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169649201
9,219.60
28-06-2022
เงินโอน
206
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169649178
40,606.50
28-06-2022
เงินโอน
207
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169658307
83,246.00
28-06-2022
เงินโอน
208
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169650278
20,736.60
28-06-2022
เงินโอน
209
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169650419
26,610.90
28-06-2022
เงินโอน
210
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169649150
13,813.70
28-06-2022
เงินโอน
211
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169619482
139,988.10
28-06-2022
เงินโอน
212
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336466575
489,739.00
28-06-2022
เงินโอน
213
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336424679, 5336040180
51,360.00
28-06-2022
เงินโอน
214
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336271064
11,770.00
28-06-2022
เงินโอน
215
บจก.โพส เฮลท์ แคร์
220510065
11,700.00
28-06-2022
เงินโอน
216
หจก.เวชสิน
IV6500387
22,150.00
28-06-2022
เงินโอน
217
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด
S-05-0383/65
7,328.40
28-06-2022
เงินโอน
218
หจก.ฮิมกี่วัสดุภัณฑ์
406/20281
31,200.00
28-06-2022
เงินโอน
219
หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย
198/09859
2,900.00
28-06-2022
เงินโอน
220
บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
975666295
39,537.57
28-06-2022
เงินโอน
221
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310427401496
24,075.00
28-06-2022
เงินโอน
222
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ILV6505/0043
20,700.00
28-06-2022
เงินโอน
223
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ILV6503/0190
475,000.00
28-06-2022
เงินโอน
224
บจก.ยูนิเมด
6500710
4,672.90
28-06-2022
เงินโอน
225
บจก.อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย
IV22050470
5,400.00
28-06-2022
เงินโอน
226
นายอานันท์ นาระถี
00006/2565
3,265.00
28-06-2022
เงินโอน
227
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
6050064551
136,922.00
28-06-2022
เงินโอน
228
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายเทคโนคอม
30565/0030
350,000.00
28-06-2022
เงินโอน
229
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
20565/0007
40,600.00
28-06-2022
เงินโอน
230
บริษัท สุพรีม ดิสทีบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
IV65/00814
204,470.00
28-06-2022
เงินโอน
231
บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
D0265227BJ
250,000.00
28-06-2022
เงินโอน
232
บจก.ไพรม์ เมดิคอล
IV6503-3393
33,800.00
28-06-2022
เงินโอน
233
บริษัท เอส.เค.เครื่องเขียน จำกัด
IV256505/00123
2,800.00
28-06-2022
เงินโอน
234
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
64-10-079
480,000.00
28-06-2022
เงินโอน
235
บริษัท ฉัตรแก้วโปรดักส์ จำกัด
6505007
12,000.00
28-06-2022
เงินโอน
236
บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
IV65/1981
115,560.00
28-06-2022
เงินโอน
237
นายสิปปภาส ดำรงกิจ(เอสแอลดี เด็นทัล เซอร์วิส)
65025
2,200.00
28-06-2022
เงินโอน
238
มฟล.
เงินรับบริจาค วันที่ 1-31 พ.ค 65
109,390.00
01-01-1970
ไม่ระบุ
239
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7732/367
100.00
28-06-2022
เงินโอน
240
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7732/364
100.00
28-06-2022
เงินโอน
241
สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
7714/1139
15,037.00
28-06-2022
เงินโอน
242
หจก.เชียงรายเซอร์วิส (2019)
14/0664
5,675.00
10066116
29-06-2022
เช็ค
243
บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1422
1,635,000.00
10066125
29-06-2022
เช็ค
244
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
330527400390
4,000,000.00
10066118
29-06-2022
เช็ค
245
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
64/11475, 64/12013
84,800.00
28-06-2022
เงินโอน
246
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
SIN2205-00252
13,963.50
28-06-2022
เงินโอน
247
หจก.เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย
IV6505003
214,600.00
28-06-2022
เงินโอน
248
หจก.เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย
IV6505002
103,095.00
28-06-2022
เงินโอน
249
สภากาชาดไทย
651196/00004
121,980.00
28-06-2022
เงินโอน
250
สภากาชาดไทย
651214/41, 651218/17
90,200.00
28-06-2022
เงินโอน
251
บริษัท มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จำกัด
IV2111041
76,400.00
28-06-2022
เงินโอน
252
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
1.งบประมาณ 2.หัวหน้าฝ่าย 3.อนุมัติ 4.ตั้งหนี้
22,500.00
28-06-2022
เงินโอน
253
บจก.เจ เอส วิชั่น
100330360
17,690.31
28-06-2022
เงินโอน
254
บจก.เคมเทค เฮลท์แคร์
22-04-7216
117,100.00
28-06-2022
เงินโอน
255
บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992)
IV650500429
23,750.00
28-06-2022
เงินโอน
256
บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)
UG90008212
469,000.00
28-06-2022
เงินโอน
257
บจก.ฉัตรแก้วโปรดักส์
IV6503017
90,000.00
28-06-2022
เงินโอน
258
ดี.เจริญซับพลาย
12/22
15,000.00
28-06-2022
เงินโอน
259
เอ็น เค คลินิกเทคนิคการแพทย์
087/2021
17,080.00
28-06-2022
เงินโอน
260
หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต
652383
23,460.00
28-06-2022
เงินโอน
261
บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จำกัด
IV6502643
490,000.00
28-06-2022
เงินโอน
262
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่
IV-122030560
880,000.00
28-06-2022
เงินโอน
263
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์บริการวิชาการ)
7724/687
12,600.00
05-07-2022
เงินโอน
264
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
64/11772, 64/12006
54,710.00
05-07-2022
เงินโอน
265
บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด
60170
50,800.00
05-07-2022
เงินโอน
266
บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด
60094
52,000.00
05-07-2022
เงินโอน
267
บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด
59968
52,000.00
05-07-2022
เงินโอน
268
บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด
60010
52,000.00
05-07-2022
เงินโอน
269
บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด
60174
50,800.00
05-07-2022
เงินโอน
270
บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด
60171
50,800.00
05-07-2022
เงินโอน
271
บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด
60171
50,800.00
05-07-2022
เงินโอน
272
บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด
IV65-00331
1,125.00
05-07-2022
เงินโอน
273
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
CI/322050713
11,200.00
05-07-2022
เงินโอน
274
บริษัท เอ็นจินาร์ จำกัด
IA2200055
120,000.00
05-07-2022
เงินโอน
275
นายอาคม แสงแจ่ม
91/4528
963.00
05-07-2022
เงินโอน
276
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448457028
9,244.80
05-07-2022
เงินโอน
277
บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด
SI22-10508
2,340.00
05-07-2022
เงินโอน
278
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/2210958
43,765.00
05-07-2022
เงินโอน
279
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่
728601, 727841
27,990.00
05-07-2022
เงินโอน
280
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด
ML22053270
36,588.00
05-07-2022
เงินโอน
281
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
111132985
56,500.00
05-07-2022
เงินโอน
282
บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
IV65051679
6,200.00
05-07-2022
เงินโอน
283
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU2051255
19,000.00
05-07-2022
เงินโอน
284
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
330527400383
3,700,000.00
10066126
12-07-2022
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานคร
เช็ค
285
บริษัท ชุนบ็อก จำกัด
DIV2200078
1,645,000.00
10066127
06-07-2022
รพศ.มฟล.
เช็ค
286
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448457019
13,910.00
05-07-2022
เงินโอน
287
บริษัท พานิช 1988 จำกัด
AN6501045
46,530.00
05-07-2022
เงินโอน
288
บจก.พานิช 1988
AN6500938 , AN6501021
98,256.00
05-07-2022
เงินโอน
289
หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ
IV6505035
490,800.00
05-07-2022
เงินโอน
290
หจก.เวชสิน
IV6500464,IV6500450
25,745.00
05-07-2022
เงินโอน
291
บจก.โซวิค
132795
9,600.00
05-07-2022
เงินโอน
292
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ILV6504/0470
10,132.00
05-07-2022
เงินโอน
293
บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้
653269
5,300.00
05-07-2022
เงินโอน
294
บจก.เอนริช เมด
IV652760
11,984.00
05-07-2022
เงินโอน
295
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
IV-650011389
48,000.00
05-07-2022
เงินโอน
296
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
IV-650011287
77,000.00
05-07-2022
เงินโอน
297
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
IV-650011435
88,000.00
05-07-2022
เงินโอน
298
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/2210894
17,087.00
05-07-2022
เงินโอน
299
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
65IV001541
5,000.00
05-07-2022
เงินโอน
300
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1220509690
73,723.00
05-07-2022
เงินโอน
301
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1220509715
32,902.50
05-07-2022
เงินโอน
302
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
65024029
27,392.00
05-07-2022
เงินโอน
303
บจก.โซวิค
132796
44,000.00
05-07-2022
เงินโอน
304
บจก.โซวิค
133106
19,200.00
05-07-2022
เงินโอน
305
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
P-IV-2022050816
79,608.00
05-07-2022
เงินโอน
306
บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จำกัด
IV6506010
11,250.00
05-07-2022
เงินโอน
307
บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จำกัด
IV6506011
24,000.00
05-07-2022
เงินโอน
308
บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
IV6505103
12,540.00
05-07-2022
เงินโอน
309
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448457027
7,704.00
05-07-2022
เงินโอน
310
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448454946
2,568.00
05-07-2022
เงินโอน
311
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด
T6505/11893
2,624.00
05-07-2022
เงินโอน
312
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด
T6505/20197
9,600.00
05-07-2022
เงินโอน
313
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด
T6505/12024
6,080.00
05-07-2022
เงินโอน
314
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด
T6505/11604
1,730.00
05-07-2022
เงินโอน
315
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
651057190
49,735.00
05-07-2022
เงินโอน
316
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
651057581
29,400.00
05-07-2022
เงินโอน
317
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169665629
23,700.50
05-07-2022
เงินโอน
318
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169656936
4,574.25
05-07-2022
เงินโอน
319
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169614009
31,201.20
05-07-2022
เงินโอน
320
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169617578
27,314.04
05-07-2022
เงินโอน
321
บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
1169532541
4,815.00
05-07-2022
เงินโอน
322
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169654326
35,952.00
05-07-2022
เงินโอน
323
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169659758
125,960.40
05-07-2022
เงินโอน
324
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169627588
2,000.48
05-07-2022
เงินโอน
325
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
11694643173
200,207.70
05-07-2022
เงินโอน
326
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169645883
57,972.60
05-07-2022
เงินโอน
327
บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด
2565/0464
7,000.00
05-07-2022
เงินโอน
328
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
973161696
47,800.00
05-07-2022
เงินโอน

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค ด้วยตนเอง
     - ใบเสร็จรับเงิน
     - หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
     - ใบเสร็จรับเงิน
     - หนังสือมอบอำนาจ
     - หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : งานการเงิน​ ชั้น​ 3 อาคารศูนย์​การแพทย์​   โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 365 หมู่ 12 ต. นางแล อ. เมือง จ. เชียงราย 57100 วัน พุธ เวลา 08.00 – 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค/เงินโอน ที่เบอร์ 053-914-036,053-914-046,053-914-187
กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร